Pakiet nowoczesnych szkoleń ze sprzedaży za darmo! [9 480 PLN od marca 0 PLN! - dzięki dofinansowaniu]
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kobiety - jesteś zainteresowana: Zapisz się już dziś »

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Komunikacja w sprzedaży – budowanie ko-relacji z klientem »
Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • poszerzenie wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalające na lepsze i bardziej świadome wykorzystanie technik komunikacyjnych w rozmowach z Klientem,
 • wypracowanie skutecznych narzędzi pozwalających na zbudowanie korzystnych relacji opartych o regułę podobieństwa,
 • poznanie psychologicznych mechanizmów wywierania wpływu społecznego oraz przećwiczenie ich wykorzystania w praktyce,
 • zapoznanie się z werbalnymi i niewerbalnymi technikami perswazji oraz zdobycie umiejętności planowania strategii przekonywania innych do swojego zdania,
 • nabycie umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznanie narzędzi radzenia sobie z presja i manipulacją.

Więcej »

 

Zaawansowana sprzedaż »
Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • budować długofalową, korzystną dla obu stron relację handlową,
 • rozpoznawać potrzeby klienta,
 • modelować przebieg rozmow z klientem,
 • radzić sobie z krytyką, presją i manipulacją rozmówcy,
 • rozpoznawać i uwzględniać w negocjacjach typ osobowości klienta,
 • negocjować warunki współpracy w sposób dający satysfakcję obu stronom,
 • targować się i dawać satysfakcję z negocjacji klientowi,
 • zwiększyć efektywność rozmowy handlowej.

Więcej »

 
Negocjacje dyskusyjne »

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • uzupełnienie wiedzy sprzedażowej o aspekt negocjacji.
 • poznanie różnych stylów negocjacyjnych – dialog kontra walka.
 • istota negocjacji kontra przekonania o negocjacjach – umiejętność rozróżnienia faktów od utartych przekonań.
 • poznanie zależności między kontekstem, narzędziami, predyspozycjami, przedmiotem negocjacji, a tendencjami w doborze stylu negocjacji.
 • dopełnienie i utrwalenie posiadanych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach spornych i konfliktowych.
 • zdefiniowanie pól kontroli, wpływu i poza wpływem.
 • wypracowanie umiejętności przygotowania do negocjacji – narzędzia, argumenty, stanowiska i interesy, bank pytań, bank odpowiedzi, scenariusz ustępstw.
 • umiejętność asertywnego zdobywania sprzymierzeńców, czyli „wczoraj wróg, dziś przyjaciel” – rozpoznanie i reagowanie na manipulację ze strony rozmówcy.
 • zwiększenie kontroli nad osiągnięciem porozumienia poprzez stosowanie spójnych strategii rozmów.
 • zmniejszenie wpływu emocji na przebieg rozmów.
 • większa pewność osiągnięcia trwałego porozumienia na płaszczyźnie merytorycznej i relacyjnej.
 • budowanie długofalowych relacji opartych o zaufanie i szacunek.

Więcej »

 
Strategiczne planowanie sprzedaży i prospecting »

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z systematycznym prowadzeniem działań prospectingowych;
 • eliminacja przypadkowości w realizacji celów sprzedażowych, wyeliminowanie pracy w chaosie, bez systemowych działań sprzedażowych;
 • zapoznanie z modelem efektywnego planowania sprzedaży zarówno na poziomie okresu rozliczeniowego, jak i tygodni, a nawet dni;
 • wypracowanie współczynników skuteczności na każdym z etapów procesu sprzedaży;
 • zapoznanie z różnymi metodami poszukiwania nowych klientów.

Więcej »

 
Zarządzanie zespołem sprzedaży »

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Dzięki ćwiczeniom zaproponowanym podczas szkolenia uczestnicy pogłębia swoją wiedze o aspekty związane z zarządzaniem sprzedażą oraz umiejętności miękkie wpływające na efektywność zespołu sprzedaży. Podczas szkolenia pracować będziemy nad udoskonaleniem umiejętności motywowania sprzedawców do działania oraz udzielania precyzyjnej informacji zwrotnej dotyczącej zarówno pochwały jak i konstruktywnej krytyki. Ponieważ o sukcesie zespołu decyduje realizacja wspólnych i jednostkowych celów oraz współpraca w zespole niezbędne będzie zajecie się wykształceniem nawyków dobrej komunikacji. Kolejne kompetencje, którymi się zajmiemy to delegowania zadań i uprawnień oraz organizacja czasu pracy, uwzględniając specyfikę sprzedaży.

Więcej »

 
Coaching i mentoring zespołu handlowego »

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • mają możliwość podzielenia się z trenerem i innymi osobami w grupie problemami i wyzwaniami, które pojawiły się w wyniku nowo wdrożonej wiedzy i umiejętności,
 • poznają metody skutecznego wdrażania zmian poprzez pracę coachingową,
 • rozumieją mechanizmy rządzące zmianami, lepiej akceptują ograniczenia, ale też poznają możliwości ludzkiego umysłu,
 • sami uczą się metod coachingowych, zatem będzie im łatwiej pomóc w przyszłości zarówno sobie, jak i innym w pracy nad zmianą,
 • wyznaczają nowe cele i porządkują dalszą pracę nad doskonaleniem swojego rozwoju zawodowego.

Więcej »

 
Trener sprzedaży – kurs umiejętności trenerskich »

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • umieli przygotować szkolenie – od zbadania potrzeb po program, manual i materiały,
 • wiedzieli jak dobrze przeprowadzić grupę przez cały proces szkoleniowy, zwracając uwagę na indywidualne zdolności uczestników,
 • znali techniki aktywizowania grupy,
 • umieli konstruować szkolenie, przeplatając odpowiednio wykłady ćwiczeniami i dyskusjami,
 • rozumieli potrzebę wielokrotnego wracania do głównych założeń poprzez różnorodne techniki,
 • umieli przekazywać informacje zwrotną w taki sposób, by była ona konstruktywna i motywująca,
 • rozumieli zalety i ograniczenia metody wykładowej i umieli ja uatrakcyjnić,
 • znali kluczowe reguły konstruowania slajdów w programie Power Point,
 • znali typy trudnych uczestników i wiedzieli jak moderować grupę w trudnych sytuacjach,
 • mieli możliwość przećwiczenia wiedzy i umiejętności w praktyce.

Więcej »

 

Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066