Pakiet nowoczesnych szkoleń ze sprzedaży za darmo! [9 480 PLN od marca 0 PLN! - dzięki dofinansowaniu]
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kobiety - jesteś zainteresowana: Zapisz się już dziś »

Komunikacja w sprzedaży - budowanie ko-relacji z klientem

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • poszerzenie wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalające na lepsze i bardziej świadome wykorzystanie technik komunikacyjnych w rozmowach z Klientem,
 • wypracowanie skutecznych narzędzi pozwalających na zbudowanie korzystnych relacji opartych o regułę podobieństwa,
 • poznanie psychologicznych mechanizmów wywierania wpływu społecznego oraz przećwiczenie ich wykorzystania w praktyce,
 • zapoznanie się z werbalnymi i niewerbalnymi technikami perswazji oraz zdobycie umiejętności planowania strategii przekonywania innych do swojego zdania,
 • nabycie umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznanie narzędzi radzenia sobie z presja i manipulacją.Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane w oparciu o skuteczne, angażujące uczestników metody uczenia ludzi dorosłych. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobycie konkretnych umiejętności, wyciąganie wniosków z doświadczeń zdobytych podczas warsztatu. Wykorzystane zostaną testy, przeprowadzone dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki z symulacjami trudnych sytuacji. Zarówno ćwiczenia jak i część teoretyczną dostosowane zostanie do specyfiki branży poszczególnych uczestników oparta o konkretne, realne przykłady.Program szkolenia:

Moduł I – Psychologiczne zasady budowania efektywnej komunikacji z Klientem.

 • podstawy dobrego kontaktu – identyfikacja przydatnych kompetencji
 • zobaczyć sprawę z drugiej strony, czyli metodyka „wejścia w buty” klienta
 • style komunikacji. Wprowadzenie do typologii Klienta
 • wyłączanie alarmów, czyli „nadawanie na tej samej fali”
 • dopasowanie na poziomie słów, gestów oraz na poziomie doświadczeń. Wprowadzenie do reguły podobieństwa i sympatii.

Moduł II - Budowanie wiarygodności – elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

 • co mówi ciało – spójność komunikatów. Znaczenie gestów i mimiki, pierwsze wrażenie, emisja głosu,
 • niedoceniana proksemika,
 • język faktów a język emocji, praca głosem, siła słowa, parajęzyk,
 • pytania, parafraza, słuchanie reaktywne, zwroty zabezpieczające relacje.

Moduł III – Podstawy efektywnej prezentacji. Jak być słuchanym przez Klienta.

 • typy przekazów i skuteczność ich oddziaływania,
 • efekt pierwszeństwa, efekt świeżości, prawa pamięci,
 • kanały percepcji – przyswajanie informacji przez Klienta,
 • uatrakcyjnienie prezentacji – metody aktywizacji słuchaczy. Stosowanie różnorodnych środków przekazu.

Moduł IV – Wywieranie wpływu w sprzedaży, czyli jak skuteczniej przekonywać.

 • wywieranie wpływu a manipulacja – dylematy etyczne,
 • perswazja i sugestia – obalanie mitów,
 • reguła wzajemności, kontrastu, niedostępności, społecznego dowodu słuszności, autorytetu, zaangażowania i konsekwencji,
 • reguły wywierania wpływu – praktyka w sprzedaży.

Moduł V – Samo życie, czyli kilka słów w obronie własnego stanowiska.

 • wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami,
 • przeszkody skutecznej komunikacji, Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie, uwarunkowania interpretacji,
 • pomiędzy uległością a agresją. Podstawy zachowań asertywnych w sprzedaży,
 • egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych,
 • style rozwiązywania konfliktów. Efektywne i nieefektywne zachowania. Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.

 


Szkolenia prowadzi:
Adam Muszak
Trener BERNDSON

Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sprzedaży, obsługi Klienta i negocjacji. Telekomunikacja i bankowość to dwie najbliższe mi branże, dla których od wielu lat realizuję projekty szkoleniowe z obszarów handlowych oraz umiejętności miękkich. Na swoim koncie mam też liczną współpracę z sektorami MŚP i administracji publicznej.

Więcej informacji o Trenerze »

W ramach szkolenia zapewniemy:
- obiady,
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- skrypt,
- dyplom ukończenia projektu,
- pomoc i konsultacje po szkoleniu.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066