Pakiet nowoczesnych szkoleń ze sprzedaży za darmo! [9 480 PLN od marca 0 PLN! - dzięki dofinansowaniu]
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kobiety - jesteś zainteresowana: Zapisz się już dziś »

Trener sprzedaży - kurs umiejętności trenerskich

Szkolenie dodatkowe tylko dla osób zainteresowanych, które przeszły – Kurs dla kadry kierowniczej.

Korzyści – Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • umieli przygotować szkolenie – od zbadania potrzeb po program, manual i materiały,
 • wiedzieli jak dobrze przeprowadzić grupę przez cały proces szkoleniowy, zwracając uwagę na indywidualne zdolności uczestników,
 • znali techniki aktywizowania grupy,
 • umieli konstruować szkolenie, przeplatając odpowiednio wykłady ćwiczeniami i dyskusjami,
 • rozumieli potrzebę wielokrotnego wracania do głównych założeń poprzez różnorodne techniki,
 • umieli przekazywać informacje zwrotną w taki sposób, by była ona konstruktywna i motywująca,
 • rozumieli zalety i ograniczenia metody wykładowej i umieli ja uatrakcyjnić,
 • znali kluczowe reguły konstruowania slajdów w programie Power Point,
 • znali typy trudnych uczestników i wiedzieli jak moderować grupę w trudnych sytuacjach,
 • mieli możliwość przećwiczenia wiedzy i umiejętności w praktyce.Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

Odgrywanie ról, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, turnieje, gry, dyskusje moderowane, pokazy slajdów.Program szkolenia:

1. Wstęp.

 • program szkolenia a oczekiwania uczestników,
 • ćwiczenie wprowadzające – lodołamacze,
 • rola i znaczenie lodołamaczy w budowaniu poczucia bezpieczeństwa uczestników szkolenia.

2. Przygotowanie do szkolenia.

 • jak badać potrzeby?
 • konstrukcja programu – na co zwrócić uwagę,
 • manual trenerski.

3. Struktura.

 • wstęp, rozwinięcie, zakończenie – co jest ważne na każdym z tych etapów,
 • złe początki – na co warto zwrócić uwagę? – praca w grupach,
 • ćwiczenia – rozpoczynamy trening mówiąc o najważniejszym przesłaniu, celach i korzyściach,
 • rozwinięcie – sposoby angażowania uwagi uczestników – wstępne reguły,
 • złe rozwinięcia – przykłady,
 • zakończenie – główne punkty, wycieczka w przyszłość, ćwiczenia integrujące, wyraźne „dziękuję”,
 • złe zakończenia – główne błędy trenerów.

4. Metody aktywizujące.

 • jak uczą się dorośli,
 • kanały komunikacji (audytywny, wizualny, kinestetyczny) – ćwiczenia,
 • model Kolba,
 • rodzaje ćwiczeń angażujących uwagę – scenki, odgrywanie scenariuszy (praca w grupach, akwarium), turnieje, gry, zabawy, testy, dyskusje moderowane, wykorzystanie technik kreatywnych,
 • warsztat – przygotowujemy fragmenty szkolenia sprzedażowego z wykorzystaniem każdej z tych metod, wspólna analiza, wnioski,
 • rola pozytywnej informacji zwrotnej – w jaki sposób uczyć, otwierając uczestników na zmianę, a nie wbijając ich w niskie poczucie własnej wartości, zawstydzenie czy zniechęcenie.

5. Prowadzenie wykładu.

 • krótki wykład szkoleniowy – teza, przykłady, antyteza, dyskusja, wnioski,
 • materiały wykorzystywane przez trenera podczas wykładu, kluczowe reguły – flip, slajdy, praca drukowanymi materiałami (handout’y),
 • reguły tworzenia slajdów w programie Power Point – ćwiczenia.

6.Prowadzenie dyskusji i radzenie sobie z tzw. Trudnym uczestnikiem.

 • określanie ram czasowych, kontrakt, trzymanie się głównego wątku,
 • typy trudnych uczestników: gadatliwy i wiecznie pytający, wrogi oponent, ekspert, szeptacz,
 • sposoby reakcji w kontakcie z trudnym uczestnikiem.

7. Warsztat.

 • uczestnicy otrzymują zadanie: poprowadzenie fragmentu szkolenia sprzedażowego (wybranego samodzielnie lub – jeśli uczestnik nie ma doświadczeń – przekazanego przez trenera pierwszego dnia). Rolą uczestników jest poradzenie sobie z grupą, która w tym czasie będzie się wcielać w gadatliwych, oponentów, ekspertów i szeptaczy. Wspólna analiza, wnioski.

8. Podsumowanie.

 


Szkolenia prowadzi:

Anita Chmara
Ekspert BERNDSON

Jest Ekspertem w dziedzinie Budowania Relacji.

Specjalizuje się w obszarach budowania relacji, komunikacji oraz systemowych rozwiązań z tego zakresu. Znając kulturę organizacyjną Klienta buduje wraz z nim reguły komunikacji oraz odkrywa nowe formy relacji w zespołach.

Więcej informacji o Trenerze »

W ramach szkolenia zapewniemy:
- obiady,
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- skrypt,
- dyplom ukończenia projektu,
- pomoc i konsultacje po szkoleniu.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066