Pakiet nowoczesnych szkoleń ze sprzedaży za darmo! [9 480 PLN od marca 0 PLN! - dzięki dofinansowaniu]
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kobiety - jesteś zainteresowana: Zapisz się już dziś »

Zarządzanie zespołem sprzedaży

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Dzięki ćwiczeniom zaproponowanym podczas szkolenia uczestnicy pogłębia swoją wiedze o aspekty związane z zarządzaniem sprzedażą oraz umiejętności miękkie wpływające na efektywność zespołu sprzedaży. Podczas szkolenia pracować będziemy nad udoskonaleniem umiejętności motywowania sprzedawców do działania oraz udzielania precyzyjnej informacji zwrotnej dotyczącej zarówno pochwały jak i konstruktywnej krytyki. Ponieważ o sukcesie zespołu decyduje realizacja wspólnych i jednostkowych celów oraz współpraca w zespole niezbędne będzie zajecie się wykształceniem nawyków dobrej komunikacji. Kolejne kompetencje, którymi się zajmiemy to delegowania zadań i uprawnień oraz organizacja czasu pracy, uwzględniając specyfikę sprzedaży.


Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi poprzez:

 • wykład interaktywny,
 • dyskusje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • testy diagnostyczne,
 • case study,
 • symulacje.Program szkolenia:

1. Formuła zarządzania sprzedażą.

 • rola szefa sprzedaży.
 • specyfika zespołów sprzedaży.
 • znaczenie misji, wizji i wartości w zarządzaniu.
 • kryteria sukcesu zespołu sprzedaży.

2. Strategia firmy a strategia sprzedaży.

 • czym jest strategia sprzedaży i jak ją stworzyć.
 • segmentacja Klientów źródłem wiedzy o Klientach i Rynku.
 • jak organizować wysiłki sprzedażowe wokół kluczowych klientów firmy.
 • pozyskanie i utrzymanie sił sprzedaży. Rekrutacja i selekcja.

3. Ocena efektywności sprzedaży i pracy handlowców.

 • monitorowanie i kontrola. Parametry i częstotliwość.
 • znaczenie kontroli i problemy z nią związane.
 • przyczyny i symptomy niskiej produktywności sprzedawców.
 • działania zmierzające do zwiększenia produktywności sprzedawców.

4. Jak stać się Przywódcą.

 • budowanie autorytetu lidera.
 • przywództwo sytuacyjne i jego wykorzystanie do podniesienia efektywności członków zespołu.
 • organizacja pracy Lidera.
 • skuteczne delegowanie.

5. Kluczowe kwalifikacje szefa sprzedaży – komunikacja.

 • komunikacja w zespole sprzedaży i jej wpływ na współpracę w zespole sprzedaży.
 • komunikacja perswazyjna w zarządzaniu – budowanie argumentacji.
 • przedstawianie stanowiska.
 • przedstawianie uzasadnienia.
 • przedstawianie dowodów na poparcie uzasadnienia.
 • tworzenie sieci powiązań.

6. Motywowanie jako kluczowy czynnik sukcesu zespołu sprzedaży.

 • hierarchia potrzeb Maslowa, czyli co, dla kogo jest ważne.
 • jeżeli zwiększasz sprzedawcy benefity, a jego skuteczność nie wzrasta poznaj Dwuczynnikową teorię Herzberga.
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Kiedy dla sprzedawcy zadanie może stać się jego własnym celem?
 • rywalizacja i jej wpływ na wyniki zespołowe i jednostkowe.
 • motywatory finansowe i pozafinansowe – ćwiczenie: Burza mózgów i utworzenie katalogu motywatorów pozafinansowych wzmacniających motywację sprzedawców.
 • chwalenie i nagradzanie.
 • dyscyplinowanie.
 • udzielenie krytycznej informacji zwrotnej.
 • czterostopniowa procedura wyrażania emocji dla Kierownika – w tym module odbędą się scenki mające na celu wyćwiczenie przez uczestników posługiwania się niezbędnymi narzędziami do motywowania sprzedawców.

7. Doskonalenie zespołu sprzedawców.

 • szkolenia.
 • coaching.

 


Szkolenia prowadzi:

Anna Gucwa
Trener BERNDSON

Jestem 13 letnim praktykiem sprzedaży w branży finansowej. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłam w roli handlowca, następnie pogłębiałam umiejętności na stanowiskach managerskich i trenerskich, aby móc dzisiaj wykorzystać je w pracy z ludźmi. Sprzedaż towarzyszy mi „od zawsze” i jest mi bardzo bliska. Pozwala na rozwój własny i jednocześnie na przebywanie blisko innych ludzi, poznawanie ich różnorodności i uczenie się rzeczy zupełnie nowych. Lubię dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pozytywnym nastawieniem do świata.

Więcej informacji o Trenerze »

W ramach szkolenia zapewniemy:
- obiady,
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- skrypt,
- dyplom ukończenia projektu,
- pomoc i konsultacje po szkoleniu.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066